باتوجه به روند زندگی بشر به سمت استفاده از تکنلوژی در راستای آرامش زندگی خود، مهندسین و فعالان در زمینه سیستم های تهویه مطبوع را به این فکر فرو برد که با توجه به نیاز های مختلف متقاضیان توانایی ارایه سیستم مناسب را داشنه باشند. از این رو امروزه برای هر مجموعه مسکونی چه به صورت تک واحدی و چه به صورت چندصد واحدی سیستم های مناسب که هم از نظر هزینه اولیه و جانبی و هم از نظر کارایی و کاربرد مفید واقع گردد طراحی و تولید شده است.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری