- بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
- اداره برق خیابان چهار باغ بالا
- صنايع شيميايي اصفهان
- اداره محیط زیست استان اصفهان
- صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان
- مراکز مخابرات اصفهان (10 دستگاه)
- هلال احمر استان اصفهان
-مرکز مخابرات شهرضا
- مرکز مخابرات نایین
- کلینیک ایمپلنت اصفهان
- هتل مدرس
- اداره کل استاندارد اصفهان
- شرکت آذین پلیمر
- پروژه آقای مهندس زاهدی
- پروژه آقای مهندس شیخ الاسلام
- پروژه آقای مهندس مغزیان
- پروژه آقای دکتر نصر
- پروژه آقای دکتر بیاتی
- پروژه آقای مهندس طیبی نیا
- پروژه آقای مهندس کریمی
- پروژه آقای مهندس دباغی
- پروژه آقای مهندس عشوریان
- پروژه آقای مهندس شریفیان
- پروژه آقای مهندس برخورداری
- پروژه آقای مهندس فرشی
- پروژه آقای مهندس مختاری
- پروژه آقای مهندس میرزائیان
- پروژه آقای مهندس فروغی
- پروژه آقای مهندس پوردودی
- پروژه آقای مهندس حسینی
- پروژه آقای مهندس حمیدی