شرکت مخابرات استان اصفهان
 

 
مرکز خدمات درمانی نیروهای مسلح
 

 
صنایع مهمات سازی
بیمارستان عسکریه اصفهان

صنایع پویاپلاست

صدا و سیمای مرکز اصفهان

شرکت توسعه و مسکن اصفهان


 
آموزشگاه علمی دخترانه قدر
- بیمارستان سیدالشهدا (امید)
- شرکت راسن سپاهان
- دارالقرآن عظیم نجف آباد
- شرکت مهندسی هیراب
- قرض الحسنه حضرت زهرا
- جهاد کشاورزی (پروژه آفتاب)
- شرکت  راه آورد نوین ساز
- شرکت مخابرات شهرضا
- پروژه آقای دکتر نصر
- پروژه آقای مهندس نصرالهی
- پروژه آقای مهندس عابدی فر
- پروژه آقای دکتر انصاری
- پروژه آقای دکتر بیاتی
- پروژه آقای مهندس طیبی نیا
- پروژه آقای مهندس نواب ها
- پروژه آقای مهندس کوهپایی
- پروژه آقای مهندس غفرالهی
- پروژه آقای مهندس تهرانی
- پروژه آقای مهندس آقای فرشی
- پروژه آقای مهندس شوشتری
- پروژه آقای مهندس پاینده
- پروژه آقای مهندس حمیدی
- پروژه آقای مهندس اصحاب هاشمی
- پروژه آقای مهندس تابان مهر
- پروژه آقای مهندس رهبری
- پروژه آقای مهندس شوشتری
- پروژه آقای مهندس دباغی
- پروژه آقای مهندس حسینی
- پروژه آقای مهندس اخوان
- پروژه آقای مهندس حمیدی
- پروژه آقای مهندس ریاحی
- پروژه آقای مهندس مطهریان
- پروژه آقای مهندس اسماعیلیان
- پروژه آقای مهندس بهبهانی
- پروژه آقای مهندس صفوی پور
- پروژه آقای مهندس غفرالهی
- پروژه آقای برخورداری
- پروژه آقای مهندس مطهریان
- پروژه آقای مهندس فرشی
- پروژه آقای مهندس تهرانی
- پروژه آقای مهندس اسماعیلیان
- ساختمان خانم حافظ قرآن
- ساختمان آقای حاجیان
- ساختمان آقای مشکات
- ساختمان آقای معتمدی
- ساختمان خانم پاکدل
- ساختمان آقای بدری زاده
- ساختمان آقای شوشتری
- ساختمان آقای جعفری
- ساختمان آقای هاشمی
- ساختمان آقای کلانتری
- ساختمان آقای الیاسی
- ساختمان آقای محمودی
- ساختمان آقای صادقی
- ساختمان آقای هاشمی
- ساختمان آقای کرباسی
- ساختمان خانم هنری
- ساختمان آقای قاسمی
- ساختمان آقای میزیائیان
- ساختمان آقای پوردودی
- ساختمان آقای شریفی
- ساختمان آقای قوه عود
- ساختمان آقای هادیان