- شرکت نفت (دی کلینیک شاهین شهر)
- شرکت احرار سپاهان
- شرکت تعاونی مسکن مس سرچشمه اصفهان
- سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان
- شرکت مخابرات اصفهان
- شرکت نوید سیمان سپاهان 
- پروژه آقای مهندس نصر الهی
- پروژه آقای مهندس طلاکوب ها
- پروژه آقای مهندس زاهدی