برج های مسکونی سپهر اصفهان یکی از پروژه هایی است از نظر رعایت نکات فنی و اصولی جهت تامین اقلام مصرفی خود به دلیل وسعت و حجم عظیم پروژه، استانداردهای بالایی را مد نظر قرار داده است. این شرکت مفتخر است پیرو جلسات متعدد فنی و مهندسی و همچنین ارائه استانداردهای لازم به مجموعه سپهر، به عنوان تهییه کننده سیستم های سرماشی و گرمایشی مجموعه طرف قرارداد قرار گیرد.
 
سیستم مرکزی سرمایش مجموعه سپر کلا شامل 8 دستگاه چیلر جذبی متشکل از 4 دستگاه به ظرفیت 500 تن و 4 دستگاه به ظرفیت 600 تن می باشد که در محل پروژه موجود و تحویل گردیده است.